Informacje

Dokument wprowadził: admin
Data publikacji: 08/12/2015
Data aktualizacji: 08/12/2015

Nazwa użytkownika

 • Liczba odsłon:231,206
 • Liczba wejść:19,529

  Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych,
  ul. Jana Pawła II 63, 34-442 Łapsze Niżne
  ogłasza nabór na stanowisko pracy sprzątaczki

  1. Wymagania:
  - wykształcenie zawodowe,
  - komunikatywność, sumienność i odpowiedzialność za powierzone mienie.

  2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
  - codzienne sprzątanie pomieszczeń GBP na parterze oraz klatki schodowej (odkurzanie, zmywanie, czyszczenie posadzek, wykładzin, mebli, podłóg, sanitariatów, drzwi i wyposażenia lokalu, pielęgnacja kwiatów),
  - raz na kwartał mycie okien,
  - sprzątanie chodnika i placu przy wejściu do lokalu,
  - w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie chodnika przy wejściu do lokalu,
  - w okresie letnim sadzenie i pielęgnacja kwiatów przy budynku biblioteki.

  3. Warunki pracy:
  1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na ½ etatu na czas określony

  4. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 63, 34–442 Łapsze Niżne w terminie do dnia 19 grudnia 2015 r.

  Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm)".