Lapsze_Nizne.jpgLapsze_Wyzne.JPGNiedzica.jpgFrydman.jpg

 OBOWIĄZUJĄCE OD 8 MAJA 2020:

- DO BIBLIOTEKI WCHODZIMY W MASECZCE.

- PRZY WEJŚCIU DEZYNFEKUJEMY RĘCE.

- ZACHOWUJEMY ODLEGŁOŚĆ 2 METRY OD DRUGIEJ OSOBY.

- W GBP W ŁAPSZACH NIŻNYCH MOŻE PRZEBYWAĆ DO 3 OSÓB,

 A W FILIACH 1-2 OSOBY.

- BRAK WOLNEGO DOSTĘPU DO PÓŁEK. KSIĄŻKI PODAJE BIBLIOTEKARZ.

- ZWROTY TRAFIAJĄ NA CO NAJMNIEJ 3-DNIOWĄ KWARANTANNĘ.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Strony