Lapsze_Nizne.jpgLapsze_Wyzne.JPGNiedzica.jpgFrydman.jpg

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych sięga swoimi korzeniami do daty 13 czerwca 1948 roku, kiedy to pierwsza książka została wpisana do bibliotecznego inwentarza przez p.  Piotra Monkę założyciela i pierwszego kierownika Biblioteki.

Inicjatorem powołania Biblioteki w Łapszach Niżnych była ówczesna kierowniczka Powiatowej Biblioteki w Nowym Targu, pani Zofia Sutorowska, która 29 maja 1948 r. przekazała do Łapsz 549 książek.

Biblioteka od samego początku istnienia nie miała szczęścia do lokali z prawdziwego zdarzenia i można powiedzieć, że była "BIBLIOTEKĄ WĘDRUJĄCĄ". Najpierw siedzibą Biblioteki była sala Domu Ludowego, a księgozbiór został umieszczony w jednej z szaf. w 1949 roku zbiory Biblioteki przeniesiono do przedszkola - do dwóch szaf, a w roku 1950 Biblioteka ponownie powróciła do sali Domu Ludowego. W  1951 roku dla Biblioteki oddano pomieszczenie w baraku obok Szkoły. Od  1953 roku Biblioteka zajmowała jedną izbę o pow. 24 m2 w budynku Gminy. Następnie w 1980 r. Biblioteka została przeniesiona do prywatnego budynku pana Stanisława Timka. Od 1983 roku Biblioteka mieściła się w pomieszczeniu o pow. 42 m2 w domu p. Anny Nalepka, w którym wydzielono miejsce na księgozbiór podręczny i niewielką czytelnię. W 2001 roku księgozbiór został przeniesiony do budynku dawnej Szkoły Podstawowej. 

Biblioteka od pierwszych lat istnienia odgrywała istotną rolę w życiu oświatowym i kulturalnym wsi. Przede wszystkim starała się zaspokajać rosnące wraz z rozwojem wsi i podnoszeniem się poziomu wykształcenia jego mieszkańców potrzeby czytelnicze. Stały postęp w tym zakresie odzwierciedlający rozwój kulturalny i cywilizacyjny wsi obrazują syntetycznie poniższe liczby: w dwa lata po powstaniu , w końcu 1950 roku Biblioteka liczyła 1498 vol., obsługiwała 135 czytelników oraz wypożyczała 585 książek. Po 20 latach w 1970 roku z 4869 vol. korzystało 207 czytelników, którzy wypożyczali 3848 książek. Po upływie następnych 20 lat w 1990 roku z 10.046 vol. korzystało 465 czytelników, którzy wypożyczali 9883 książek. 

Na koniec 2007r. Biblioteka w Łapszach Niżnych zgromadziła księgozbiór liczący - 12 427 woluminów. Zbiory biblioteczne zawierają:
- literaturę piękną dla dorosłych - 5 420 wol.
- księgozbiór dla dzieci - 4 072 wol.
- literaturę popularno-naukową - 2 935 wol.

Duże znaczenie dla przybliżenia książki mieszkańcom okolicznych miejscowości miało otwarcie placówek filialnych: 1 stycznia 1960 roku we Frydmanie, 1 maja 1963 roku w Niedzicy i w 1973 roku w Łapszach Wyżnych. Przy pracach związanych z uruchomieniem filii Biblioteka uzyskała znaczącą pomoc finansową i organizacyjną Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz ówczesnych władz gminnych. 

Historia i działalność Biblioteki to nie tylko jej lokal, wyposażenie, księgozbiór - to również  ludzie, ich wiedza, umiejętności i osobiste zaangażowanie. To wspólny dorobek bibliotekarzy, którzy swój los związali z tą instytucją. Wśród nich należy wymienić:
Piotra Monkę - (pierwszy kierownik), pracujący w latach 13.06.1948-12.11.1970
Helenę Wacławik-Stanek, pracująca  w latach 12.11.1970 - 21.02.1973
Zofię Horoba, pracująca w latach 21.02.1973 - 30.04.1976
Zofię Cygankiewicz, pracująca w latach 30.04.1976 - 25.09.1976
Marię Nosal-Kuśnierz, pracująca w latach 25.09.1976 - 16.11.1983
Annę  Nalepka, pracująca w latach 16.11.1983 - 30.06.2001
Teresę Gryglak-Guroś, bibliotekarkę filii w Łapszach Wyżnych,
Michała Żołądka, Karola Żołądka oraz Józefę Żołądek bibliotekarzy filii we Frydmanie (Karol Żołądek przepracował w zawodzie 32 lata, za swe zasługi został odznaczony odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" w 1985r.),
Marię Święty, pana Tarnowskiego, Helenę Strączek oraz Martę Strączek bibliotekarzy filii w Niedzicy.

Od 01.07.2001 do chwili obecnej Biblioteką kieruje p. Elżbieta Radecka.

Biblioteka jest otwarta dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Łapsz Niżnych oraz całego Spisza. Ze zbiorów korzystać mogą także turyści i wczasowicze przebywający na tym terenie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych serdecznie zaprasza do korzystania z bogatego księgozbioru, w którym każdy czytelnik znajdzie odpowiednią dla siebie książkę.