Lapsze_Nizne.jpgLapsze_Wyzne.JPGNiedzica.jpgFrydman.jpg

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

https://www.gov.pl/web/kultura/koronawirus-ograniczenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-przedluzone-do-odwolania